Newsletter 01.19

P.F. 2019 DLOUHODOBÝ ÚSPĚCH

Vážení přátelé, klienti
rád bych Vám popřál do nového roku dlouhodobý úspěch nejen v osobním, ale i firemním životě.

P.S.
Dlouhodobý úspěch firem je základním předpokladem úspěchu jednotlivců i celé společnosti.
Silná imunita firmy rozhoduje! Víte jak posilovat firemní imunitu? Čtěte dál, poradím jak na to.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
Ředitel

Citát: „Představivost je důležitější než vědomosti.“
Albert Einstein

Obranne linie

NA SILNÉ IMUNITĚ ZÁLEŽÍ! VÍTE JAK?

  • Proč se firmy (ne)dožijí dlouhého trvání?
  • Proč živé systémy existují již několik miliard let?
  • Co se můžeme naučit z medicíny?

Délka úspěšnosti firem je silně ovlivněna zrychlující se turbulencí globálního trhu a změnami prostředí. Průměrná doba existence firem na přelomu století byla asi 40 let. V současnosti se za dlouhodobou úspěšnost považuje dosažení 20 let, a doba se dále zkracuje.

Medicína zjistila, že slabá imunita bývá příčinou onemocnění a zkrácení délky života. Živé systémy vyvinuly imunitní systémy, které chrání život před negativními vlivy prostředí a spouštějí adaptivní reakci pro hledání nových forem obrany v odpovědi na rychlost změn prostředí. Imunitní systém je formován obdobně, jak známe obranné systémy hradu. Opevnění vytváří tři obranné linie – vnější, vnitřní a centrální linii.

Firmy také budují obranné linie, které je chrání proti vnějšímu i vnitřnímu ohrožení. Vnější linie je tvořena vstupní a výstupní kontrolou, která hlídá externí vlivy. Vnitřní linie firemní imunity spoléhá na přirozenou imunitu všech procesů, které reagují i na negativní vlivy, které propustila první linie. Třetí linie, adaptivní imunita, je systém strategického řízení interních inovací řízený vrcholovým managementem, který reaguje na podněty, které nezvládají první dvě linie.

  • Máte dostatečně silný imunitní systém firmy?
  • Které obranné linie jsou slabé?
  • Jak posílit imunitní systém firmy a dosáhnout dlouhodobé úspěšnosti

Svým klientům doporučuji začít s vytvořením změnového týmu, který prověří sílu obranných linií firmy.
Poznání mezery nedostatečnosti vede k projektovému řešení pro dosažení dlouhodobé úspěšnosti.

Pokud také hledáte cestu k dlouhodobému úspěchu nabízíme konzultaci zdarma, kontaktujte nás (info@silmahsg.cz), nebo přijďte na úvodní, otevřený seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN, kde se dozvíte zkušenosti z praxe našich klientů.

Těším se na setkání s Vámi.