Newsletter 03.15

Musíte mít dlouhodobé cíle,
abyste nebyli frustrováni krátkodobými neúspěchy.
Charles C. Noble

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management

Vážení přátelé, zájemci a uživatelé Spirálového managementu,
opět je zde chvilka k zamyšlení nad dlouhodobým úspěchem, výjimečnou konkurenčností, excelencí. Příběh Steva Jobse je fascinující a současně provokující otázku: Jak tento úspěch napodobit?
Rád se s Vámi v krátkosti podělím o své myšlenky při návštěvě Cupertina v Californii.

Přeji pohodové čtení.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel

VIZE NEKONEČNO

Cupertino 3

Návštěva Cupertina (sídlo firmy APPLE) byla pro mě velmi inspirující, nejen proto, že jsem se před několika lety stal fandou technologií, které APPLE vyvinul.

Americké městečko ve vyprahlé krajině californského Silicon Valley. Campus administrativních budov firmy APPLE s adresou One Infinite Loop vyvolává otázku proč zrovna tento název. („Být jedničkou v nekonečnu?“)

Pokud jste četli životopis Steva Jobse, asi budete tušit odpověď. Člověk s neobyčejnou touhou po úspěchu, s obrovskou pracovitostí, nesmiřitelný k průměrnosti, nadšený pro inovace, zaměřený na harmonii produktů, která v uživatelích vyvolává nadšení a až nekritický obdiv a loajalitu.

Pro běžné lidi je vize nekonečného úspěchu nedosažitelná, nereálná až nesmyslná…, a přece přivedla firmu APPLE k fascinujícímu úspěchu.

Celý profesní život si kladu otázku, zda se lze manažerskému umění dlouhodobé úspěšnosti (excelence) naučit. Někteří velikáni historie mají tento dar tak říkajíc od Boha. Ale co my ostatní?

Nápovědu jak být „nesmrtelný“, dlouhodobě úspěšný, excelentní můžeme hledat u živých systémů, které na naší planetě existují už 3,5 miliardy let (… a to už můžeme považovat téměř za nekonečno :-)). Manažer Život je excelentním učitelem.

Spirálový management Andreje Kopčaje, vycházející ze zkušeností živých systémů, je souborem znalostí, metod, diagnostik a strategií, jak v manažerské praxi řídit dlouhodobou úspěšnost.

Ve spolupráci s Andrejem Kopčajem jsme na počátku devadesátých let připravili a v praxi ověřili transformační projekty „uzdravování“ firem a organizací, nemocnic a obchodních organizací, aby se zvýšila jejich pravděpodobnost dosažení dlouhodobého úspěchu.

Pokud máte zájem poznat principy Spirálového managementu, nechcete být jen průměrní, hledáte cestu k dlouhodobému úspěchu, přijďte na seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN, kde poznáte i zkušenosti a praxi Spirálového managementu našich úspěšných klientů.

Těším se na setkání s Vámi
S přátelským pozdravem
Stanislav Häuser

Přečtěte si následující hodnocení přínosů účastníky říjnového semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN:

  • Za hlavní přínos semináře považuji vysvětlení řady principů Spirálového managementu a analytický přístup k řešení problémů a situací. Zaujal mě způsob nalézání příčin a doporučování řešení. Přínosné byly praktické ukázky a příklady z praxe. Zajímavé bylo vystoupení výkonného ředitele firmy BORCAD, jako fungující příklad aplikace Spirálového managementu. (Mgr. Jaroslav Lhoťan, personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc)
  • Oceňuji vysvětlení základních principů Spirálového managementu jako uceleného systému řízení. Pochopil jsem důležitost sociální energie. Zaujaly mě příklady z praxe firmy BORCAD při identifikaci úzkých míst procesů (rajčatový den) a důraz na sebehodnocení manažerů při kvartálních hodnotících pohovorech.
    (Ing. Radek Škrobánek, obchodní manažer, MSV elektronika s.r.o., Studénka)
  • Oceňuji získání komplexního pohledu na řízení firmy přes ukázky z praxe. Zaujaly mě nové způsoby řízení. Uvědomil jsem si důležitost sociálního kapitálu versus dosahování maximálního zisku.
    (Ing. Ľuboš Kurčina, vedoucí controllingu, HERN s.r.o., Námestovo)
  • Získal jsem širší pohled na roli manažera. Objasnil jsem si významnost sociální energie pro dlouhodobou úspěšnost firmy. Zaujala mě diagnostika potenciálu úspěšnosti: sociálního a znalostního kapitálu firmy.
    (Ing. Igor Žúbor, vedoucí TPV, HERN s.r.o., Námestovo)