Newsletter 03.16

PRŮMYSL 4.0
Fenomén zatím neznámý

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management

Vážení přátelé, klienti,

Průmysl 4.0 je dnes hojně diskutovaným tématem. Současný trend digitalizace a automatizace výroby vede k vytváření výrobních závodů bez lidí, … Jaká je budoucnost podnikání? Jaká bude role lidí v takových závodech? Co potřebuje manažer znát a umět pro nové období?
V dnešním newsletteru uvádíme pohled z perspektivy Spirálového managementu.

Podzimní seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN – SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT se věnoval trendům vývoje podnikatelského prostředí a rolí manažera v kontextu globalizace a rychlých změn nejen podnikatelského prostředí. Co účastníky zaujalo si můžete přečíst v závěru newsletteru.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel

prumysl

Citát:

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší zcela nový pohled na systémové změny ve společnosti, na postupné nahrazování principů hierachické organizace plochou sítí relativně samostatně fungujících a silně kooperujících entit.
In: VESMÍR 6/2016, Vladimír Mařík

PRŮMYSL 4.0
Fenomén zatím neznámý

Co si mám představit pod označením Průmysl 4.0?
Proč bychom se tímto tématem měli zabývat v naší firmě?
Jaký vliv budou mít nové trendy na řízení lidí?

Pro současný trend digitalizace a s ní související robotizace se vžil pojem čtvrtá průmyslová revoluce nebo také Průmysl 4.0. Vytváří se vize plně automatizovaných závodů bez lidí, tzv. smart manufacturing. Výrobní procesy budou propojeny s internetem, dojde k propojení strojů a nástrojů, což umožní celý proces sledovat a řídit na dálku.
Očekává se, že digitalizací a robotizací bude možno zvýšit produktivitu až o 30%.
Velké firmy jako například General Electric, Huawei, Siemens, Volkswagen a další už s přípravou začaly…

Lidský prvek bude pořád velmi důležitý.
Firmy budou potřebovat nové profese vysoce kvalifikovaných a hlavně motivovaných lidí.
Motivace lidí budí kreativní nápady, bez motivace celý pokrok stagnuje a kolabuje.
Dobrá zpráva je, že lidé budou zapotřebí i v Průmyslu 4.0 a manažeři také… :-)

Co bude zásadně jiné v manažerské práci?
Každá transformace, zásadní změna společenské dělby práce, nebo systému řízení jako je průmyslová revoluce, vyžaduje obrovský přebytek sociální energie.
Spirálový management staví na rozvoji sociální energie, sociálního kapitálu, vychází z evoluce sociálních systémů v kontextu historických změn.
Manažer potřebuje rozumět systémové dynamice sociálních systémů, firemní kultury, aby mohl měřit, předvídat a ovlivňovat rozvoj motivace a mezilidských vztahů v souladu s dynamikou rozvoje firmy.
Kultivace sociální energie, sociálního kapitálu je jedna z nosných myšlenek a praktických postupů Spirálového managementu. Základem transformace řízení je tvorba plochých fraktálních síťových struktur (https://www.silmahsg.cz/sluzby/fraktalni-firma-fungovani-ziveho-systemu/).
Pokud máte zájem připravit sebe a Vaši firmu na Průmysl 4.0, přijďte i Vy na náš otevřený seminář
MANAŽER EXCELENCE OPEN, který se bude konat ve dnech 16.-17.5.2017.
Pochopíte, jak firmu systematicky řídit na cestě k dlouhodobému úspěchu na základě principů živých systémů.
Vaše firma je živý systém…

Těšíme se na setkání s Vámi.

Co řekli o přínosu podzimního semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN:

Ing. Rastislav Rusič PSP Group a.s., generální ředitel
Za hlavní přínos semináře považuji přiblížení názvu spirálový management pro reálnou aplikaci. Zaujala mě témata fraktální firma a význam atraktoru. Věřím, že Spirálový management je jediná cesta.
Přišel jsem bez představy co to je, odcházím s tušením :-).

Ing. Katarína Veselá – PSP Group a.s., HR manager
Zaujal mě klíčový parametr – energetizace lidí, sociální kapitál.
Systematický a komplexní pohled na strategické řízení firmy, na vnitřní logiku příčin a následků a na metody, jak ovlivnit interní procesy a energii lidí v prospěch úspěchu firmy.

Alexandr Jernek, M.Sc. – MZ Liberec a.s., ředitel pro obchodní rozvoj
Za hlavní přínos semináře považuji aplikace a rozvoj „západních“ metodik a nástrojů managementu na „Československé“ podnikové prostředí. Líbí se mi komplexnost Spirálového managementu, jeho interdisciplinarita. Je to „rukojeť“ i pro krizové řízení.

Ing. Markéta Soukupová JEDNOTA České Budějovice, s.d. – personální ředitel
Velkým přínosem pro mne bylo zjišťování stavu potenciálu v organizaci. Jak je důležitá práce se sociální energií. Navenek může být firma fungující, ale vnitřek může být jiný. Utvrzení si svých vlastních technik a pocitů.

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Fakultní nemocnice Olomouc, ředitel nemocnice 
Za hlavní přínos semináře považuji vhled do priorit řízení a koncentrace na sociální energii. Čím vyšší pozice, tím větší práce s lidmi.

Ing. Peter Dimun – UNEX a.s, Snina, výkonný ředitel
Získal som nový pohl’ad na hodnotenie procesov, možnosti zlepšovania prostrednictvom Špirálového manažmentu (cez sociálnu enegiu firmy). Tento pohl’ad určite využijem pri svojej novej praci v ramci UNEX a.s.