Newsletter 01.17


P.F. 2017

Dobré zdraví a hodně úspěchů v novém roce
přejeme všem našim klientům, přátelům a příznivcům Spirálového managementu.

stha5

Základem našeho úspěchu je mít dostatek životní energie, nejen pro zvládání každodenních úkolů, ale také pro naplňování našich životních vizí a strategií.
Sociální energie je pro firmu životně důležitá, a proto ji potřebujeme manažersky aktivně řídit.
Pokud Vás problematika kultivace sociální energie zajímá, přečtěte si následující zamyšlení na téma Měření sociální energie.

Hodně štěstí v roce 2017
Vám přeje
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
Ředitel

Citát:
Většina churavějících organizací se vyznačuje funkční slepotou vůči vlastním defektům.
Nestrádají proto, že by nemohly své potřeby vyřešit, ale proto, že tyto problémy nevidí!
Peter Senge

energetizace

Stavy energetizace jednotlivce pro měření sociální energie
In: Kopčaj, A.: Spirálový management

MĚŘENÍ SOCIÁLNÍ ENERGIE 1)

Můžeme firmu považovat za živý systém?
Pokud ano, co je životní energie, kterou firma potřebuje?

Kvantová fyzika nám říká, že základem Vesmíru je nehmotná energie, která se teprve na základě informací uspořádá a tak vzniká hmota, prostor a čas.

Zdraví všech živých systémů (včetně firem) se odvíjí od množství a kvality životní energie.
Také firma potřebuje životní energii, sociální energii, která je základem vzniku hmotného světa firmy, jejího fungování a vytváření produktů. Sociální energie předchází vzniku hmotného světa firmy.

Potřebujeme měřit sociální energii? 
Peníze jsou určitě důležitým nástrojem pro směřování pracovního úsilí zaměstnanců.
Sociální energie zaměstnanců je ale „neviditelná“ a tudíž i obtížně řiditelná.
Existují i jiné možnosti jak usměrňovat sociální energii?

Co neměřím, to neřídím
Heslo technicky vzdělaných manažerů nám říká, že pokud chceme něco aktivně usměrňovat, řídit, potřebujeme danou veličinu měřit a aktivně regulovat.
Peníze, které můžeme také považovat za ekvivalent energie, jsme se naučili velmi sofistikovaně měřit a řídit efektivitu a účinnost jejich využití.
Jak můžeme měřit a řídit sociální energii?

Spirálový management
Spirálový management je manažerskou disciplínou zabývající se systémovou dynamikou dlouhodobé úspěšnosti firem a organizací na principech živých systémů a věnuje se otázkám jak zvyšovat efektivitu a účinnost využití sociální energie:
Jak měřit energetizaci jednotlivců?
Jak měřit gradient sociální energie?
Jak měřit dynamiku sociální energie?
Jak manažersky kultivovat sociální energii?

Zajímají Vás odpovědi na uvedené otázky? Přijďte se i Vy seznámit se Spirálovým managementem.
Měření a řízení sociální energie je náplní semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN.
Těšíme se na setkání s Vámi na semináři 16.-17.5.2017 (viz. Pozvánka na www.silmahsg.cz).

1) Lidský kapitál můžeme rozdělit na sociální kapitál (sociální energie) a znalostní kapitál (znalosti a dovednosti).