Newsletter 03.17

Manažerský supermarket – kompetenční model manažera

stha5

Vážení přátelé, klienti,

zamýšleli jste se nad svým celoživotním manažerským vzděláváním? Chcete být dlouhodobě úspěšní? Víte kde začít?

Náš podzimní seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN  byl zaměřen na profil manažera a kompetenční model manažerských znalostí a dovedností z pohledu Spirálového managementu. Seznámili jsme se s MANAŽERSKOU AKADEMIÍ SPIRÁLOVÉHO MANAGEMENTU, kterou realizujeme jako interní systém firemního vzdělávání.

Pokud máte zájem dozvědět se více, přečtěte si následující článek.
Reference účastníků semináře si můžete přečíst v závěru newsletteru.
Přeji Vám inspirativní čtení.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel

Citát:
„Bez systému uspořádání informací najde své vědomí ve stavu chaosu i ta nejbystřejší paměť.“
Mihaly Csikszentmihalyi

Manažerský profil

 

 

 

 

 

 

 

obr. Manažerský profil – role manažera-podnikatele

MANAŽERSKÝ SUPERMARKET

Jak se orientovat v nabídce?
Současný trh manažerského vzdělávání nabízí hromadu manažerských metod, nástrojů a postupů. Pro začínající i zkušené manažery je velmi obtížné vybrat co a kdy použít.

Jak uspořádat nabídku?
V supermarketech našli obchodníci přehledný a srozumitelný způsob, jak zboží uspořádat tak, aby se zákazník rychle orientoval a našel to správné zboží.
Lze vůbec v záplavě informací najít strukturu, podle níž se může orientovat manažer?
Kterou oblast manažerských kompetencí vybrat, aby co nejlépe odpovídala aktuální situaci firmy?
Co jsou aktuální potřeby, na které by měl manažer reagovat?
Jak vybrat vhodnou manažerskou metodu, nástroj, postup?
Na tyto otázky nabízí odpověď Spirálový management. Umožňuje diagnostikovat aktuální „zdravotní stav“ firmy.  Obdobně jako v medicíně, pak lze definovat manažerskou roli, která odpovídá interní strategii „léčby“.

Systémové myšlení
Abychom pochopili kořenové příčiny „ne-moci“, tedy v čem firma není schopna „zdravě“ reagovat, potřebujeme „virtuální brýle“. Systémové myšlení vychází z principu příčin a následků. Každý problém má svou kořenovou příčinu. Pokud příčiny „uvidíme“, můžeme zvolit správnou „léčbu“.

Manažerský profil
Modely excelence firem, například Model EFQM,  naznačují, že kořenovou příčinou (ne)úspěchu firmy je manažerská kompetentnost, tj. schopnost dosahovat vynikajících výsledků.
Manažerský profil lze odvodit ze zkušeností excelentních manažerů-podnikatelů, jako byl například Tomáš Baťa. Manažerské role, které při svém vývoji zvládal, začínaly organizováním práce a pokračovaly motivací lidí, inovacemi výroby, hledáním nových tržních příležitostí, až po společenskou odpovědnost, kdy stavěl města pro své zaměstnance, byl starostou Zlína, nebo se zabýval přípravou stavby dálnice po celé délce tehdejší ČR.

Kompetenční model manažera,
který vychází z principu podnikatelství je analogií uspořádání supermarketu – víte do které oblasti (oddělení) manažerských metod zamířit, umíte vybrat odpovídající blok kompetencí (regál) a podle úrovně manažerského zařazení vybrat metodu (sortiment), která odpovídá schopnostem manažera a potřebám firmy.
Kompetenční model je tak vodítkem pro manažera i pro firmu při plánování odborného manažerského rozvoje.

Pokud máte zájem dozvědět se o MANAŽERSKÉ AKADEMII SPIRÁLOVÉHO MANAGEMENTU více,
přihlaste se na otevřený seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN  15.-16.května 2018, nebo nás kontaktujte na info@silmahsg.cz.

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti a znalosti.

Co řekli o přínosu podzimního semináře „Manažer excelence open – Spirálový management“ účastníci:

Bc. Šárka Smolková, JLV a.s. Praha, personální manažer 
Pochopila jsem vliv přírodních zákonitostí na fungování a rozvoj firmy a možnosti diagnostiky zdraví firmy. Zaujalo mě srovnání života firmy s vývojovými cykly života. Uspořádání manažerského kompetenčního modelu je dobrý návod pro plánování manažerské vzdělávání.

Bc. David Langmann, UNEX a.s. Uničov, manažer
Zejména mě zaujaly příklady z praxe Spirálového managementu, jednoduché přirovnání firmy k živým systémům a výborná vizualizace přednášených témat.