Newsletter 01.16

P.F. 2016
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

přejeme všem našim klientům, přátelům a příznivcům Spirálového managementu.

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management

V osobním životě přání „Štěstí, zdraví, dlouhá léta“ symbolizuje obsah slova „excelence – dlouhodobá úspěšnost“.
Pokud hledáte způsob, jak toto přání naplnit reálným obsahem v osobním či firemním životě, přečtěte si následující zamyšlení nad způsobem řízení dlouhodobé úspěšnosti podle principů Spirálového managementu.

Hodně štěstí v roce 2016

Vám přeje
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
Ředitel

Citát:
„Jediné místo, kde se sny stávají nesplnitelnými, je naše myšlení.“
Richard Branson

Branson

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

O Vánocích jsem si četl článek 10 inspirujících vět miliardáře Bransona, o jednom z nejuznávanějších manažerů světa.
O jeho zkušenostech, názorech a postojích k životnímu a podnikatelskému úspěchu.
Branson založil impérium úspěšných firem VIRGIN (název měl symbolizovat, že je Branson nedotčený podnikáním).

Začal jsem se zamýšlet, zda lze najít souvislost mezi přáním „štěstí, zdraví, dlouhá léta“ a podnikatelským úspěchem.
Může jedna část přání existovat bez druhého, nebo se vzájemně podmiňují?

Všichni známe přísloví, které tvrdí, že „Štěstí je jen náhoda…“
Jak je možné, že některým se v životě „daří, na co sáhnou“ a jiným zase vůbec?
Jak lze „jít štěstí naproti“, na co se soustředit, aby se zvýšila pravděpodobnost našeho úspěchu?

Spirálový management definuje úspěch jako synergii ekonomické úspěšnosti, potenciálu úspěšnosti a časové úspěšnosti, které společně vytvářejí spirálu úspěchu, stavu, kdy dynamika inovací vnitřního potenciálu firmy a turbulence tržního prostředí je v harmonické rovnováze.
Štěstí ve firemním životě znamená nalézt zajímavý trh se zajímavými zákazníky, který je zdrojem ekonomické úspěšnosti.
Zdraví představuje připravenost firmy (potenciál úspěšnosti) nabídnout zákazníkům zajímavou hodnotu, za kterou rádi zaplatí.
Dlouhá léta existence na trhu  (časová úspěšnost) jsou podmíněna nadšením spolupracovníků vytvářet výjimečné hodnoty, schopností firmy neustále inovovat své zdraví (konkurenční potenciál) a zvolit vhodnou konkurenční strategii.
Firemní zdraví – potenciál úspěšnosti – je podmíněno neustálou adaptací na měnící se podmínky trhu (turbulence tržního prostředí).
Potenciál úspěšnosti představuje pravděpodobnost budoucího úspěchu, pravděpodobnost, že firma bude v konkurenční soutěži úspěšná, bude mít schopnost „Chytit štěstí za pačesy…“.

Co vyplývá z analogie novoročního přání a spirálového managementu?
Jak lze řídit a dosáhnout podnikatelské excelence – dlouhodobého úspěchu?

  • Směřujte vaši strategii k tomu co vás přitahuje, co vás naplňuje smysluplností a harmonií
  • Soustřeďte svou životní energii, váš čas a peníze, k výzvám inovací potenciálu osobního a firemního růstu
  • Vytvářejte neobyčejné hodnoty (produkty), které pozitivně překvapí vás a vaše zákazníky (i konkurenty)
  • Toky produkovaných hodnot pak budou odměněny toky peněz od spokojených zákazníků
  • Naleznete štěstí, zdraví i dlouhá léta podnikatelského úspěchu

Transformační strategie Spirálového managementu, které jsme pro vás připravili, jsou cestou „uzdravování“ firemního potenciálu, zvyšování pravděpodobnosti, že „štěstí“, které nás na trhu potká, budeme připraveni „chytit za pačesy“.
Pokud máte zájem dozvědět se více o Spirálovém managementu přijďte na náš seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN.
Pochopíte principy dlouhodobé úspěšnosti v manažerské praxi.
Seznámíte se s našimi úspěšnými klienty a jejich zkušenostmi.
Nastartujete Vaší cestu k excelenci – vašemu dlouhodobému úspěchu.
Budeme potěšeni sdílet své poznání právě s Vámi.