Stanislav Häuser – publikované články

Manažerská krátkozrakost, vyjde v MŘ 2017

Jak být úspěšný v chaotickém prostředí?
Nárůst dynamiky podnikatelského prostředí vyvolává potřebu nového mentálního modelu managementu.
Manažerská krátkozrakost je způsobena tradičním podnikatelským paradigmatem.
„Nové brýle“ přináší Spirálový management, který vychází z principů dlouhodobé úspěšnosti živých systémů. Umožňuje vidět hloubku a strukturu nezbytných sociálních a systémových změn v řízení firem.

Manažerská praxe živých systémů, MŘ 3/2013

Se zármutkem jsme se na sklonku loňského roku, 11. prosince 2012, rozloučili s Ing. Andrejem Kopčajem, Csc. Odešel guru česko-slovenského managementu, autor knihy Spirálový management. (A také dlouholety autor Moderního řízení, pozn. red.).

Evoluce v podnikání – principy a praxe, MŘ 7/2010

Vždy mě zajímaly přírodní jevy, biologie člověka, chování společenských skupin, vyvoj lidstva. V manažerské a poradenské praxi hledám souvislosti a analogie, které by mi umožnily pochopit nejen chování trhu, ale i chování firem a jednotlivců, jejich schopnost reagovat na vnější podněty trhu, připravovat se na budoucnost.

Spirálový management – Management změn, Verlag Dashöfer 2009

Článek popisuje Spirálový management Andreje Kopčaje, systém strategického řízení dlouhodobého úspěchu, který řadíme do kategorie Change managementu.

Fraktální firma odpověď na globální krizi, MŘ 8/2009

Řada firem dnes hledá způsob, jak transformovat své řízení. Nabízí se princip fraktálnosti – autonomie funkčních částí firmy, které fungují jako „firma ve firmě“. Co musí být splněno pro úspěšnost fraktálního uspořádání? Jaká jsou rizika a jaké zkušenosti z transformace na fraktální organizaci?

Strategie dlouhodobé úspěšnosti, MŘ 9/2008

Rychlé změny turbuletního prostředí kladou nové výzvy na profesionalitu manažerů a hledání vhodných interních strategií rozvoje potenciálu úspěšnosti firmy. Vzorem pro řízení firem 21. století je řízení biologických systémů.

Biořízení pro podnikatelskou praxi, MŘ 4/2007

Velikost a rychlost změn podnikatelského prostředí 21. století klade zcela nové nároky na chování firem a organizací.

Spirála znalostí, MŘ 4/2006

Management znalostí se stal hitem posledních let. Zcela oprávněně, neboť znalosti se stávájí rozhodujícím faktorem úspěšnosti.

Personální marketing, MŘ 8/2003

Nové ekonomické podmínky vytvářejí potřebu nových metod a nového přístupu k řízení lidských zdrojů. Personální marketing je jedním z nich.

Strategické procesní řízení, MŘ 10/2001

Strategické procesní řízení Procesy, procesní řízení, regulace procesů – to vše je zdánlivě jasné, srozumitelné a přesto v praxi obtížně…