Newsletter 04.11.

CENA ČESKÉ EXCELENCE

Spirálový management oceněn na Hradě

Ve Španělském sále Pražského hradu byly 10. listopadu 2011 uděleny Národní ceny za kvalitu řízení 2011.

Národní ceny kvality jsou součástí Evropského modelu excelence EFQM. V Evropě patří takovéto ocenění mezi prestižní uznání pro nejlépe řízené firmy, které dlouhodobě vytvářejí nadprůměrnou přidanou hodnotu pro zákazníky a společnost. Mezi excelentními firmami a organizacemi byla letos oceněna titulem „Úspěšná firma“ JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, vedená generálním ředitelem Ing. Jaroslavem Froulíkem.

JEDNOTA České Budějovice úspěšně soutěží v konkurenci nadnárodních maloobchodních řetězců, jako je například AHOLD Czech Republic, a.s., která byla také mezi oceněnými. Firma JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice dlouhodobě spolupracuje s naší firmou HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o. při aplikaci principů Spirálového managementu. Gratulujeme celému firemnímu kolektivu a především všem manažerům, kteří s námi spolupracují a aktivně se zasloužili o získání ceny za excelenci řízení.

Gratulujeme!

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.