Newsletter 02.12.

Vážení přátelé, klienti,

dnešní newsletter věnujeme problematice transformace řízení nemocnic. Naše první zkušenosti s manažery nemocnic jsme získali v rámci projektu PHARE pro Motolskou nemocnici, Fakultní nemocnici v Ostravě a Přerovskou nemocnici v letech 1997 – 98. Tehdy lékaře pohoršovalo uvažovat o nemocnici jako o firmě.Jsme potěšeni změnou, která se odehrála v nemocničním prostředí. Slovo firma a podnikání je již zcela normální. Bariéry zůstávají v přijetí manažerské – „podnikatelské“ role u některých lékařů a hledání viníků stavu řízení nemocnic jen ve vnějším prostředí. Záměrem projektu je ověřit principy Spirálového managementu, které aplikujeme u firem i v nemocnicích.
Klíčové je vytvoření proaktivního inovativního prostředí a chování, které odstraňuje poruchy firemní – nemocniční kultury a nemocničních procesů.

Pokud Vás principy Spirálového managementu – principy řízení živých systémů zajímají, zveme Vás na seminář Manažer Excelence Open.

S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

„NEMOCNICE S ÚSMĚVEM“
„PROFESIONALITA MANAŽERŮ, LÉKAŘŮ A NEMOCNIČNÍHO PERSONÁLU“

Společně s partnery – Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p.o. a Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov, p.o. realizujeme projekt č. CZ.1.07/3.2.07/02.0054, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Hlavním cílem projektu je vývoj a praktické ověření poradensko – vzdělávacího programu určeného zaměstnancům nemocnic. Obdobné programy existují, jsou úspěšně využívány zejména v podnikatelské sféře a budou využity jako srovnávací a metodické východisko.

Zdravotnictví obecně se v dnešní době musí vyrovnávat s řadou změn, nových podmínek a nároků. To se týká všech zdravotnických zařízení, nemocnic především. Nejde jen o potřebu trvalého profesního rozvoje, zvyšování znalostí a dovedností v oblasti konkrétních specializovaných odborností ve zdravotnictví. Udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče a současně vytvoření předpokladů pro budoucí prosperitu nemocnic si žádá významné změny v jejich řízení a organizaci.

Vedení nemocnic potřebuje hledat vhodné cesty a postupy jak na nové podmínky a změny efektivně reagovat. Jednou z možností je, seznámit se s ověřenými poznatky, zákonitostmi a postupy efektivního řízení v podnikatelské sféře, hledat vhodnou inspiraci a aplikace, nacházet cesty a způsoby využití principů, metod a postupů moderního managementu, které se v jiných oblastech podnikatelské reality úspěšně uplatnily.

Projekt byl zahájen v roce 2011, ukončen bude v roce 2013. Na naplnění záměru spolupracují týmy obou nemocnic, tvořené vybranými pracovníky – lékaři, zkušenými manažery i zdravotníky. V první fázi projektu se seznamují s novými poznatky, v následných etapách aplikací a tvorby cílového vzdělávacího programu spočívá jejich role především v posuzování a ověřování zvolených postupů a inovací. Na společná pracovní setkání pak týmu lektorů a konzultantů přinášejí poznatky, náměty a zkušenosti, kvalifikovanou zpětnou vazbu, zásadní pro vlastní tvorbu poradensko – vzdělávacího programu zohledňujícího reálné kultivační možnosti a specifičnosti nemocničního prostředí.