Newsletter 01.14

Tváří tvář krizi, když už starý způsob života přestává fungovat a před námi stojí zdánlivě nepřekonatelné problémy, musí každý tvor – i druh, nebo firma – buď zemřít, vyhynout, a nebo překonat svá omezení a učinit vývojový skok (E. Tolle).

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový managementVážení přátelé, klienti,

již po 27. jsme se setkali s majiteli a vrcholovými manažery firem, obchodních organizací i nemocnic na inspirativním semináři MANAŽER EXCELENCE OPEN.

Úvodní citát z oblasti vývoje živých systémů a lidské společnosti charakterizuje výchozí premisu SPIRÁLOVÉHO MANAGEMENTU – firma je živý systém.

Komplexní systematika, kterou sepsal ve stejnojmenné knize Andrej Kopčaj, nám ve spolupráci s ním umožnila úspěšně ověřit a prakticky aplikovat principy managementu živých systémů do manažerské praxe.
Za hlavní přínos považují naši klienti praktickou použitelnost při řízení provozní stability a řízení dynamiky inovací konkurenčního potenciálu – motivace spolupracovníků, zlepšení vztahů (firemní kultura) a rozvoje firemních procesů. Řada našich klientů dosáhla výrazných úspěchů ve svém rozvoji.

Přijďte i vy načerpat inspiraci pro Vaši cestu k excelenci, či hledání východisek ze současné krize na příští seminář v termínu 14.-15.10. 2014.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management

Přinášíme Vám několik postřehů od účastníků semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN.

Za hlavní přínos semináře a diskusního večera považuji:

Manžer excelence open - Spirálový managementNový pohled na oblast řízení firmy. Praktický příklad aplikace spirálového managementu ve firmě Borcad.
Tomáš Houser, personální ředitel, MZ Liberec a.s.
Manžer excelence open - Spirálový managementZískání dalšího pohledu na přístup k managementu lidí – paralela s přírodou, fungování lidského těla jako fungování
organizace.
Ing. Pavel Vokoun, technický ředitel, MZ Liberec a.s.
Manžer excelence open - Spirálový managementChtěla bych moc poděkovat za excelentní povídání o tajích managementu. Tento seminář mi přinesl obrovské množství
zajímavých informací a pro mě, přirovnání témat k lékařským tématům, je dokonalé. Získala jsem i navíc jistotu, že
můj dosavadní přístup – asertivita, klid, respekt k podřízeným … je správná cesta. Pokud bych hledala odpověď na
otázku – PŘÍNOS SEMINÁŘE – jednoznačně víra a obrovská chuť do mé nové práce. Děkuji moc za skvělé informace a
výborný servis během semináře.
Romana Pochylá, vrchní sestra OÚ, ZZS JmK, p.o., Brno

Příští seminář se uskuteční 14. – 15. 10. 2014

Přihlásit se můžete již nyní na www.silmahsg.cz.

Těšíme se na setkání na semináři.