Newsletter 04.12

Seznámení se Spirálovým managementemVážení přátelé, klienti,
Změny, změny, změny…

Jsme svědky proměn tržního prostředí, které někteří nazývají krizí, jiní je nazývají transformací.
Jak se orientovat ve stávající turbulenci? Jak vytvořit atmosféru společné firemní touhy po dlouhodobém úspěchu? Čemu dát prioritu?

Odpovědi na tyto otázky můžete nalézt v principech a praxi Spirálového managementu. Účastníci semináře Manažer Excelence Open se seznámili se Spirálovým managementem na říjnovém semináři. Jejich postřehy a názory si můžete přečíst v následujících řádcích.

Těším se na setkání na některém z příštích seminářů.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o

Citát
Dlouhodobý úspěch je závislý na procesu, jehož prostřednictvím
týmy manažerů mění společně sdílené mentální modely vlastní
firmy, svých trhů a konkurentů. Fortune 500

Seznámení se Spirálovým managementemŘíjnový seminář Manažer Excelence Open
Ve dnech 17. – 18. 10. 2012 proběhl druhý seminář letošního roku Manažer Excelence Open – Spirálový management. Semináře se zúčastnilo 23 manažerů z výrobních, obchodních, vývojových firem, zástupci zdravotnického sektoru, ale i studenti VŠ. V průběhu celého semináře byli účastníci vtahováni do diskuse, sdíleli své zkušenosti a hledali nápovědu, jak reagovat na chaos tržního prostředí, jak firmy řídit, aby byly dlouhodobě úspěšné.

Večerní diskusní Klub HSG vedl Ing. Michal Seltenreich, který prezentoval své manažerské zkušenosti z aplikace Spirálového managementu v několika firmách.

Přinášíme Vám několik postřehů od účastníků semináře.

Za hlavní přínos semináře a diskusního večera považuji:

Seznámení se Spirálovým managementemUjasnění si, že pouze touha nestačí, je nutno sjednotit vizi. To je první krok.
Vtažení! Vtažení lidí do hry! Vtažení zaměstnanců na tréninkové hřiště.
(PhDr. Jana Křemenská, personální ředitelka, MZ Liberec a.s.)
Seznámení se Spirálovým managementemPřemýšlení o důvodech jak aktivizovat lidi. Zjištění, že neexistují univerzální kuchařky. Schopnost lektora vtipně a
zábavně zopakovat zjevné skutečnosti v nových souvislostech.
(Mgr. Tomáš Boruta, marketingový specialista, BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
Seznámení se Spirálovým managementemNáhled do základních principů pro práci s lidmi, možnost přemýšlet nad touto problematikou z jiného pohledu
než doposud.
(Bc. Libor Fačkovec, nákupčí, BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
Seznámení se Spirálovým managementemPochopení souvislostí na základě rozkrytí analogie mezi živými systémy a „vnitřními příběhy“ ve firmě. Principy
vtahování lidí a nastartování změn. Nový (jiný) pohled na motivaci lidí.
(Ing. Jiří Rašťák, obchodní ředitel, BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
Seznámení se Spirálovým managementemSetkání se s lidmi, kteří mají dlouholetou praxi a sdílet s nimi nápady, zkušenosti a pozitivní energii, která se přenáší
na ostatní účastníky. Excelentní prezentace lektora a vtáhnutí do problematiky.
(Bc. Aleš Vyka, jednatel, AstrumQ Interactive, s.r.o., Ostrava)
Seznámení se Spirálovým managementemNalezení podnětů pro uplatnění v provozních podmínkách. Slyšet názory kolegů, kteří již se spirálovým managementem
mají zkušenosti. Kladně hodnotím večerní diskuzi.
(Ing. Radim Urban, specialista, UNEX Slévárna, s.r.o. Uničov)
Seznámení se Spirálovým managementemLíbila se mi metodika vtahování lidí do projektu změn. Nadšení pro tento projekt!
(Radim Češík, technicko- výrobní ředitel, Gotec, s.r.o.)