Newsletter 01.13

Svět je cyklický a vždy, když něco končí, něco nového také začíná. Skončil rok 2012 a začíná nová naděje roku 2013.

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový managementVážení přátelé, klienti,
Rok 2013 bude plný nových výzev pro ty, kteří chápou, že každá nová věc, každý nový cyklus se rodí z „porodních bolestí“ končícího cyklu. I naše lidská existence, společnost, ekonomika a naše vztahy procházejí přerodem do vyšší fáze komplexity. Přeji Vám na Vaší cestě k excelenci mnoho zajímavých výzev a úspěchů v novém roce.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

Citát
Život je seberegulující soustavou, charakterizovanou aktivně udržovanou nízkou entropií.
Andrej Kopčaj

Andrej zemřel, Spirálový management pokračuje…

Andrej Kopčaj - autor knihy Spirálový managementSe zármutkem jsme se v prosinci 2012 rozloučili s naším přítelem, obchodním partnerem, konzultantem, guru česko-slovenského managementu Ing. Andrejem Kopčajem, CSc., autorem Spirálového managementu. Jeho odchod potvrdil základní princip cykličnosti všeho ve vesmíru, včetně našeho života. Chtěl bych mu poděkovat za 20 let přátelství a spolupráce. Děkuji za inspirace pro poradenství, které jsme společně realizovali, děkuji za všechny naše klienty, kterým Andrej ukázal cestu k podnikatelské excelenci, děkuji mu za světový management, který obohatil o principy a metody Spirálového managementu.

Budeme usilovně pokračovat v cestě, kterou jsme společně šli. Andrejovo učení Spirálového managementu budeme dále rozvíjet, aby sloužilo všem, kteří chtějí být excelentní.

Živé systémy, v touze po nesmrtelnosti, předávají své genetické a memetické informace dalším pokolením. I v případě Spirálového managementu budou Andrejovy MANEXy, jeho poradenský odkaz, pokračovat v práci konzultantů HSG. Úspěšné aplikace Spirálového managementu u našich klientů nás povzbuzují v pokračování nastoupené cesty.

Pokud se chcete blíže seznámit, nebo si připomenout principy Spirálového managementu, najít novou inspiraci pro svou manažerskou práci, nebo poznat aplikační projekty MANEX PRAKTIK, přijďte mezi nás na seminář Manažer Excelence Open.

Těším se na setkání.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.