Newsletter 03.13

Naše zdravotnictví řeší velké dilema:

Jak zajistit kvalitu péče při neustále rostoucích nákladech na léčbu?! Ekonomický tlak se zaměřuje na úspory a zvýšení efektivity léčby.

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management

Vážení přátelé, klienti,
musí snižování nákladů nutně znamenat zhoršení dostupnosti a kvality léčby? Bude ekonomická krize znamenat, že se jako pacienti budeme obávat o své zdraví? Pacienti – zákazníci – očekávají profesionální léčbu a vstřícné jednání! Je takový rozpor vůbec možné vyřešit?
Současné manažerské paradigma říká buď, anebo… Zkušenost amerického řetězce nemocnic Intermountain Healthecare (IHC) prokázala, že při zapojení kreativity všech zainteresovaných, lze dosáhnout třetinového snížení nákladů na nemocniční péči a současně dosahovat lepší kvalitu zdravotní péče, než je celostátní průměr. Lze něco takového dosáhnout i v Česku?

Jak vytvořit motivující prostředí v nemocnicích referovali na Konferenci projektu ESF “Nemocnice s úsměvem” její manažeři. Pokud máte zájem dozvědět se více, přečtěte si následující řádky. Přeji inspirativní čtení.

Těším se na setkání na některém z příštích seminářů.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o

Citát
Nedávné výzkumné studie ukazují, že když lidé pracují s pozitivním postojem,
výkonnost, kreativita, angažovanost – se zlepšuje.

Nicméně pocit štěstí a spokojenosti při práci patří k nejméně pochopeným motivátorům výkonnosti.

Harvard Business Review, 2012

Spirálový management - investice do rozvoje a vzdělání

Tisková zpráva z konference

Ve středu 15.5.2013 se uskutečnila na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje konference k závěru projektu „Nemocnice s úsměvem. Profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personálu“ – reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0054 spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Konference „Nemocnice s úsměvem“ – Spirálový management a možnosti aplikace jeho principů v řízení nemocnic, proběhla pod záštitou náměstka kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Jiřího Martinka a vedoucí odboru zdravotnictví Bc. Vratislavy Krnáčové.

Cílem projektu bylo společně s pracovními týmy nemocnic – partnery projektu, vytvořit a zároveň pilotně ověřit možnosti praktických aplikací poznatků moderních manažerských přístupů v řízení nemocnic. Na realizaci se podílely týmy dvou nemocnic Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.  a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. a lektorsko-poradenský tým konzultantů společnosti HÄUSER – SILMA GRADIENT s.r.o. z Opavy.

Konference se zúčastnili kromě manažerů a členů řešitelských týmů partnerských nemocnic a externích konzultantů  i zájemci z jiných zdravotnických zařízení – zástupci z fakultní nemocnice Olomouc, z Bílovické nemocnice, z Vítkovické nemocnice a dalších.

Vedoucí jednotlivých řešitelských týmů, prezentovali řešení konkrétních úkolů a témat své nemocnice, při kterých využili poznatky a dovednosti získané v přednáškových a tréninkových seminářích. Hlavní pozornost byla věnována metodikám týmové spolupráce, vtažení spoluzaměstnanců s využitím jejich znalostí a zkušeností a kvalitní, efektivní komunikaci. Prezentované výsledky potvrdily, že změna stylu vedení a uplatnění kooperativního přístupu je v realitě nemocnic možná i přínosná. To se současně prokázalo i ve výsledcích diagnostických měření, které zpracovali a prezentovali členové lektorsko-poradenského týmu. Zvolená aplikační témata se zaměřila převážně do oblastí efektivního řízení a provozu nemocnice a vstřícnost vůči potřebám klientů – pacientů.

Jako odpověď na otázku „Co nám pilotní projekt přinesl“ uváděli účastníci především zvýšený zájem a zaujetí spolupracovníků vtažených do týmové spolupráce, motivovaný přístup, zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti, otevřenější a důvěryhodnější komunikaci,  schopnost v krátkém čase úspěšně a kvalitně vyřešit i závažná a náročná zadání, zajímavé inovační náměty apod.

Konference: Spirálový management v nemocnicích – “Nemocnice s úsměvem”

Konference: Spirálový management v nemocnicíchSpirálový management ukazuje cestu, jak rozpor – náklady nebo kvalita, alespoň zmírnit. Jednou z hlavních příležitostí pro řešení uvedeného rozporu je zapojení kreativity jednotlivců a týmů v nemocnicích při hledání nových synergických řešení. Předpokladem nastartování kreativity lidí je vytvoření manažerského inovačního prostředí, které lidi motivuje pro řešení nových výzev, hledání vnitřních rezerv a neotřelých řešení.

Zkušenosti dvou pilotních nemocnic – Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, p.o. – prezentovali manažeři – interní konzultanti, kteří absolvovali teoretické i dovednostní tréninky projektu a se svými týmy vyřešili vybrané priority nemocnic.

Konference: Spirálový management v nemocnicíchV havířovské nemocnici proběhlo také úspěšné pilotní ověření autonomního řízení Oddělení klinické hematologie, které zapojuje spolupracovníky do inovací provozního řízení a podílu na budoucím směrování rozvoje oddělení.

Klíčem k úspěchu – obdobně jako při léčbě pacienta – je správná diagnóza úrovně manažerského řízení, vytvoření inovačního prostředí a cílené týmové řešení zvolených priorit. Projekt “Nemocnice s úsměvem” prokázal, že principy Spirálového managementu přispívají zásadním způsobem k vytvoření pozitivního, motivujícího, inovačního prostředí pro lékaře, zdravotníky a ostatní personál nemocnic. Pro ředitele a vrcholové manažery přináší nový způsob inovačního řízení významnou oporu při řešení “neřešitelných” problémů a výzev.

Konference: Spirálový management v nemocnicíchI v Česku umíme řešit zdánlivě neřešitelný rozpor náklady vs. kvalita.

Chcete to vyzkoušet i ve vaší nemocnici či firmě?

Bližší informace najdete na www.silmahsg.cz.