Newsletter 02.13

Dramatické změny tržního i politického prostředí vyvolávají otázky, co nás v budoucnu čeká…?

Vážení přátelé, klienti,Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management
Jak připravit svou firmu na neočekávané zvraty trhu? Ekonomové hledají řešení v úsporách a zvyšování osobní produktivity. Technicky orientovaní manažeři uvažují o technologických inovacích.Kde hledat rezervy, které by nám umožnily překlenout náročné časy? Moudří manažeři vědí, že právě v krizi rozhodují chytré hlavy spolupracovníků a silná sounáležitost s firemními cíli, i v krizových okamžicích. O úspěchu každé transformace rozhoduje sociální energie spolupracovníků – sociální kapitál firmy! Otázkou je, jak chytré hlavy vtáhnout do hledání interních inovací firemní kultury a firemních procesů.

Na jarním semináři Manažer Excelence Open se s principy Spirálového managementu seznámili další manažeři, pro které byly nové principy velmi podnětné. Pokud máte zájem dozvědět se více, přečtěte si následující řádky.

Těším se na setkání na některém z příštích seminářů.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o

Citát
Soustřeďme se na věci, které chceme a můžeme změnit.

Květnový seminář Manažer Excelence OpenPenzion Silma - Spirálový management
Ve dnech 22.  – 23. 5. 2013 proběhl první seminář letošního roku Manažer Excelence Open – Spirálový management.
Semináře se zúčastnilo 18 manažerů z výrobních, obchodních, vývojových firem, zástupci zdravotnického sektoru. Večerní diskusní Klub HSG vedl Ing. Michal Seltenreich, Ph.D. který prezentoval své manažerské zkušenosti z aplikace Spirálového managementu v několika firmách.

V průběhu celého semináře byli účastníci vtahováni do diskuse, sdíleli své zkušenosti a hledali nápovědu, jak reagovat na chaos tržního prostředí, jak firmy řídit, aby byly dlouhodobě úspěšné.

Přinášíme Vám několik postřehů od účastníků semináře.

Za hlavní přínos semináře a diskusního večera považuji:

V krizi rozhodují chytré hlavy - Spirálový managementPropojení kurzu s realitou a praxí ve firmě. Také pohled na manažerskou pozici a uvědomění si provázanosti
jednotlivých procesů ve firmě, které musí pracovat jako jeden tým. Přínosem byly rovněž zkušenosti jednotlivých
účastníků kurzu. (Ing. Petr Balhar, konstruktér, BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
V krizi rozhodují chytré hlavy - Spirálový managementVelké rozšíření znalostí ve způsobu vedení a řízení firmy. Zejména procesní řízení,  entropie, strategie a motivace.
(Petr Kropáček, ředitel MZ Slovakia s.r.o., Piešťany)
V krizi rozhodují chytré hlavy - Spirálový managementZa hlavní přínos považuji vše, týkající se motivace/energetizace.  Dále téma spojené s entropií a oddělení
operativy a tvořivosti ve firmě. (Ing. Pavlína Vrbová, personální ředitelka, Gumárny a.s. Zubří)
V krizi rozhodují chytré hlavy - Spirálový managementZa významný přínos pro mne je dobití vlastní energie na semináři. A uvědomění si změny přístupu k problematickým
členům týmu a přechodu ze stylu boss na styl leader. (Ing. Pavel Škandera, vedoucí vývojových projektů,
BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
V krizi rozhodují chytré hlavy - Spirálový managementZaujalo mne přirovnání – analogie k živému systému. Dále možnost diagnostiky, měření jak na tom firma je a co je
třeba změnit. (MUDr. Jana Kubalová, náměstek ředitele pro krizové řízení a vzdělávání, ZZS JmK p.o. Brno)