Newsletter 03.11.

Vážení přátelé, klienti,

daří se Vaší firmě, nebo se potýkáte s vážnými problémy?
Je Váš čas drahocenný?
Potřebujete rychle a z nadhledu pochopit souvislosti změn tržního prostředí a umět správně reagovat?

Pokud si odpovíte ano, přečtěte si reference účastníků semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN. Na seminář přijíždějí nejen noví zájemci, ale i řada manažerů firem, kde dlouhodobě HSG působí, aby získali nové podněty pro svou práci.

Těším se na setkání.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ MANAŽER EXCELENCE PROBĚHL V DRUHÉ POLOVINĚ ŘÍJNA OPĚT V RYCHVALDU

Ve dnech 19. – 20. 10. 2011 proběhl druhý z letošních pravidelných otevřených seminářů Manažer Excelence, na kterých tvůrce teorie Spirálového managementu a autor několika knih Ing. Andrej Kopčaj, CSc. přednáší top managerům českých i slovenských firem základní principy své teorie. I tentokrát se zúčastnilo na 20 top managerů z českých i slovenských firem a vysokých škol.

Nechme však hovořit přímé účastníky, jak oni sami hodnotí přínos tohoto výjimečného semináře.

Za hlavní přínos semináře a diskusního večera považuji:

Seminář manažer excelence - Spirálový managementNahlédnutí do zákonitostí řízení společností, sebereflexe dosavadních mých postojů, přínos pro další provádění
zamýšlených změn ve firmě, možnosti způsobů řešení.
(MUDr. Rudolf Zvolánek, Zdravotnická záchranná služba JmK p.o. Brno)
Seminář manažer excelence - Spirálový managementPříjem nových informací pro řízení firmy, jak zlepšit sociální kapitál, zavést více soutěžního ducha do firmy,
nástroje, které mi umožní věnovat se více řízení a předávání operativních úkolů na podřízené.
(Ing. Šárka Víchová, Beskydské uzeniny a.s., Frýdek-Místek)
Seminář manažer excelence - Spirálový managementSeznámení se se základními principy Spirálového managementu. Podněty k zamyšlení ve vztahu k firmě a
jejímu vývoji. Seznámení se s pohledy lidí z jiných firem.
(Ing. Karel Krätschmer, UNEX a.s. Uničov)
Seminář manažer excelence - Spirálový managementPředem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za bezchybné vedení semináře a informace a znalosti, které jsem
tímto nabyl. Mohu porovnat se semináři v Anglii, kde jsem 7 let žil a pracoval a musím říci, že jak vedení semináře,
tak samotná forma výkladu Vaše a pana Kopčaje byly nesrovnatelně lepší.
(Tomáš Dresler, BORCAD cz s.r.o., Fryčovice)