Newsletter 02.17

Manažerská krátkozrakost

stha5

Vážení přátelé, klienti,

praktická aplikace Spirálového managementu zaujala téměř všechny účastníky jarního semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN  (viz. reference dále). Praxe našeho systému v podmínkách firmy BORCAD dlouhodobě prokazuje důležitost a přínosnost změny manažerského modelu řízení firmy.

Manažerská krátkozrakost tradičního podnikatelského vidění narazila na meze růstu, které nás nutí hledat radikální změny manažerského řízení. „Virtuální brýle“ Spirálového managementu umožňují vidět „neviditelné“, umožňují vidět hloubku a systémovou strukturu nezbytných sociálních a systémových změn v řízení firem.

Podrobněji viz. následující článek.
Přeji Vám inspirativní čtení.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel

Citát:
„Většina churavějících organizací se vyznačuje funkční slepotou vůči vlastním defektům.

Nestrádají proto, že by nemohly své potřeby vyřešit, ale proto, že tyto problémy nevidí!“
John Gardner

brýleStrom

 

 

 

 

MANAŽERSKÁ KRÁTKOZRAKOST
Jak být úspěšný v chaotickém prostředí?
In: Moderní řízení 05/2017

V čase se náš zrak zhoršuje, stáváme se krátkozrakými a hledáme nové způsoby, jak opět uvidět celou hloubku našeho krásného světa. Obdobně se v čase mění i manažerské vidění světa a firmy, naše mentální modely úspěšného manažerského řízení (paradigma). To co kdysi fungovalo, už dnes nestačí. Hledáme proto nové „brýle“, abychom získali nový, ostřejší, hlubší vhled do principů řízení dlouhodobé úspěšnosti firmy.

V čem spočívá tradiční manažerský model řízení a co potřebujeme změnit?
Celý článek…

Co řekli o přínosu květnového semináře „Manažer excelence open – Spirálový management“ účastníci:

Mgr. Lenka Gutová, MBA Ústřední vojenská nemocnice Praha, náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče
Velmi mne zaujalo praktické uplatnění „učení“ Spirálového managementu ve firmě BORCAD.
Přínosem je nový pohled na instituci, ve které pracuji, na základě sdělených a vysvětlených pojmů. Důležité bylo mé uvědomění, že nezměním externí vlivy prostředí, musím hledat nové způsoby, jak se můžeme adaptovat.

Ing. Lenka Kejmarová, MBA – Ústřední vojenská nemocnice Praha, náměstek ředitele pro obchod a realizaci investic
Výborná byla praktická ukázka toho, co jsme na semináři slyšeli, při prezentaci firmy BORCAD.
Seminář mne velmi inspiroval a vedl u mne k zamyšlení nad vlastní prací, což hodnotím velmi pozitivně.

Januš Szkuta, MBA – ŽDB DRÁTOVNA a.s., výkonný ředitel
Za hlavní přínos semináře považuji vysvětlení principů Spirálového managementu a pochopení faktorů, které ovlivňují dlouhodobou úspěšnost a směřování firmy.
Líbilo se mi propojení „teorie“ s praktickým uplatněním ve firmě BORCAD.

Mgr. Šárka HermanováTATRA TRUCKS a.s., Senior HR business partner
Přínosem semináře byla heterogenní / pestrá skupina účastníků, která se výborně vzájemně inspirovala.
Hodnotím precizně zpracované materiály a jejich perfektní prezentaci.

Renáta Peřinková, DiS. – Olivova dětská léčebna, o.p.s., vrchní sestra
Na semináři oceňuji, že mi umožnil náhled do nitra firmy jinýma očima.
Za velmi důležité považuji pochopení důležitosti sociální energie/sociálního kapitálu ve firmě.
Získala jsem nové znalosti a víru v jejich úspěšnou aplikaci pro rozvoj firmy (viz. firma BORCAD).
Když se chce, všechno jde :-).