O nás

HÄUSER – SILMA GRADIENT s.r.o. je česká poradenská a vzdělávací společnost, která úspěšně působí v oblasti vzdělávání a rozvoje manažerských znalostí, dovedností a návyků od roku 1993.

V partnerství s Andrejem Kopčajem jsme vyvinuli aplikační projekty Spirálového managementu.

Semináře MANAŽER EXCELENCE – MANEX, pro manažery všech úrovní řízení, realizují pochopení Spirálového managementu a současného získání diagnózy dosažené úrovně konkurenčnosti firemní kultury a hlavních firemních procesů firmy.

Projekty MANEX PRAKTIK vytváří společný pohled manažerů na současný stav řízení firmy, včetně diagnózy kořenových příčin a odstraňování úzkých míst dalšího rozvoje firmy.

Hlavní důraz klademe na projektově řízené transformace firemní kultury a řízení, zvládnutí návyků interních inovací, procesního řízení a leadershipu – vedení lidí a týmové spolupráce.

Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Naši konzultanti mají dlouholeté manažerské a poradenské zkušenosti
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Realizujeme projekty v průmyslových, obchodních a zdravotnických organizacích
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Našimi klienty jsou malé, střední i velké firmy a organizace

Spirálový managementAplikace Spirálového managementu Jednoty České Budějovice byla oceněna Národní cenou za kvalitu řízení 2011.