Newsletter 01.18

P.F. 2018 SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT – MANAŽERSKÁ AKADEMIE

Hodně optimismu a dobré zdraví v novém roce přejeme vám všem, kteří hledáte cestu k dlouhodobému úspěchu
a inspirovaly vás myšlenky Spirálového managementu.

stha5

Již 25 let podporujeme naše klienty na cestě k úspěchu. Za tu dobu došlo k zásadním změnám v podnikatelském prostředí.
Naši klienti aktuálně řeší otázku generační obměny manažerských týmů.

Už nestačí jen kopírovat manažerské vzory minulosti. Nová manažerská generace si potřebuje osvojit „virtuální vidění“ reality. Manažerská akademie Spirálového managementu (MANAKA SM), kterou jsme pro Vás připravili, spojuje potřeby firmy a potřeby nových manažerských znalostí a dovedností (kompetence) spirálové dynamiky úspěchu.

Hodně optimismu a štěstí v osobním i firemním životě Vám přeje
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
Ředitel

Citát:
Optimismus je magnetem na štěstí.
Pokud budete pozitivní, budete přitahovat ty správné lidi a věci.

NL0117


MANAŽERSKÁ AKADEMIE SM – virtuální brýle

Spirálový management si dal za cíl naučit manažery „vidět neviditelné přírodní principy“ a inspirovat je ke kreativní aplikaci v manažerské praxi. Kompetenční model manažera-podnikatele představuje soubor znalostí a dovedností pro dosahování vynikajících výsledků. Cesta k dlouhodobé úspěšnosti firmy vyžaduje zvládnout několik manažerských rolí odpovídajících nárokům firemní strategie.

Pro manažerské talenty, generaci Y, realizujeme Manažerskou akademii Spirálového managementu (MANAKA SM). Kurz je zaměřen na vytvoření mentálního obrazu, který vychází z principů dlouhodobé úspěšnosti živých systémů. V průběhu kurzu si účastníci získané znalosti a dovednosti prakticky ověřují ve firemní praxi. Získané zkušenosti vytvářejí nové manažerské návyky. Absolventské projekty účastníků přinášejí pro firmu efekty, které převyšující náklady na trénink.

Firmy si tak připravují mladý manažerský tým na úrovni firemních potřeb i pro případnou generační obměnu.

Pokud Vás článek zaujal, kontaktujte nás (info@silmahsg.cz) , nebo přijďte na úvodní, otevřený seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN, kde se dozvíte více.