Newsletter 02.15

Firma nemůže být lepší, 
než jsou její lidé.
Max de Pree

Stanislav Häuser - Specialista na Spirálový management

Vážení přátelé, klienti, zájemci o Spirálový management,
jsme potěšeni, že věnujete chvíli svého drahocenného času zamyšlení
nad podstatou dlouhodobé úspěšnosti – osobní či firemní.

V následujících řádcích možná najdete nápovědu, jak kultivovat sociální energii firmy.
Přeji Vám inspirativní čtení a dlouhodobý úspěch.

S přátelským pozdravem

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel

SOCIÁLNÍ ENERGIE

magnet

Všichni si ze školy pamatujeme pokus s magnetem a ferromagnetickými pilinami.
Chaoticky rozházené piliny se jako zázrakem začnou organizovat, uspořádávat v zajímavých obrazcích.
Neviditelné magnetické pole (atraktor) vzbudilo „zájem“ pilin, aby přijaly orientaci v souladu se svým okolím.
Z neuspořádanosti (chaosu) se stal harmonický obrazec.

Obdobnou úlohu řeší manažeři při práci s lidmi. Potřebují sladit (kultivovat) zájmy a potřeby jednotlivců pro společné úkoly pracovního kolektivu a firmy.
Lze vůbec dosáhnout sladění sociální energie – potřeb, motivů, emocí a zájmů jednotlivců a skupin?
Pokud využijeme analogie magnetu a objevíme princip „neviditelného energetizačního pole“, můžeme začít aplikovat strategie a nástroje kultivace (slaďování) energetických potenciálů našich spolupracovníků.

Příběh evoluce života (ze kterého vycházejí principy Spirálového managementu) je založen na strategii eliminace vnitřní i vnější neuspořádanosti (entropie), na efektivnějším získávání a využívání energie a znalostí (komplexita života).

Cesta k dlouhodobé úspěšnosti firmy je analogická. Je to cesta, na které manažer kultivuje sociální energii jednotlivců a skupin pro společné zájmy firemní pospolitosti.

Pokud umíme měřit sociální energii, umíme stanovit úroveň zdraví firemní kultury, známe energetizační strategie a nástroje pro kultivaci sociální energie, můžeme si stanovit cestu zvyšování sociální energie (projekt transformace firemní kultury).

Spirálový management vychází z poznání principů dlouhodobé úspěšnosti živých systémů, které se naučily získávat energii ze svého okolí, ale i slaďovat energii uvnitř své „pospolitosti“.

Metodika měření kvantity, kvality a dynamiky sociální energie umožňuje identifikovat „energetické zdraví“ firemní kultury, která je limitujícím faktorem dlouhodobé úspěšnosti (excelence) firmy.

Chcete se dozvědět více?
Přijďte na seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN v termínu 13. – 14. 10. 2015.
Přijďte se i vy seznámit s principy živých systémů v podobě Spirálového managementu.
Seznamte se  se zkušenostmi a výsledky 22 leté praxe našich klientů.
Načerpejte i vy novou inspiraci pro Váš osobní i firemní úspěch.

Přeji Vám hodně úspěchů při kultivaci sociální energie.
Přečtěte si reakce účastníků jarního semináře, které následují.

  • Vzhledem k tomu, že jsem od semináře nic neočekával, velmi mile mne překvapil a nadchl. Když jsem začal nad celou věcí přemýšlet, napadlo mne, že Spirálový management je vlastně vývojově naprosto jasný princip vycházející z přírodních zákonitostí a je tu vlastně  odjakživa. Je dobře, že se našel někdo, kdo dokázal tyto věci pojmenovat. Tímto patří p. Kopčajovi a p. Häuserovi velké díky. Spirálový management je úžasný a převratný počin, jak se posunout dál, nejen pracovně, ale i v osobním životě. Pokud vezmeme fakt, že do budoucna se společnost bude ubírat cestou kolektivní komunity, pak právě Spirálový management je cestou, kterou bychom se ne mohli, ale MĚLI ubírat. Děkuji
    (Mudr. Pavel Buček, vedoucí lékař ÚO Vyškov, ZZJmk, p.o. Brno)
  • Zaujal mě princip vrstev – jak firmu transformovat na vyšší úroveň konkurenčnosti. Role managementu spočívá v kultivaci sociálního kapitálu –  vtahování spolupracovníků pro lepší fungování všech procesů. Vytěsňování entropie (neuspořádanosti) naplňuje podstatu Spirálového managementu.
    (Ing. Rostislav Volek, OKD a.s.)