Zdravotnictví

NEMOS GROUP

Aplikace Spirálového managementu ve zdravotnictviSkupina NEMOS deklaruje seriózní a dlouhodobý zájem podílet se na řešení situace lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji. V návaznosti na žádost Rady Karlovarského kraje máme připraven k projednání návrh řešení. Skupina NEMOS úspěšně provozuje 2 lůžková zdravotnická zařízení a síť ambulantních ordinací v Karlovarském kraji. Cílem skupiny je zejména kvalita péče a její rozvoj, příjemné a bezpečné prostředí v souladu s akreditačními standardy 21. století, partnerský přístup k pacientům a klientům, pozitivní výsledky hospodaření.

Poskytujeme profesionální služby svým klientům s ohledem na jejich zájmy a požadavky. Společnost je postavena na individuálním přístupu ke klientům.

Trvale se snažíme o zvýšení standardu poskytovaných služeb. Ochota plnit Vaše požadavky a přání je pro nás samozřejmostí. Dostupnost služeb je důvodem k první návštěvě, kvalita je důvodem k návratu.

Nemocnice Ostrov je certifikované zařízení, které se maximálně zaměřuje na klientský přístup a kvalitu poskytovaných služeb.  Jako základní hodnoty uznává profesionalitu, efektivitu a spolupráci. Prosazuje individuální, lidský přístup a empatii. Snaží se, aby se klienti s důvěrou ve schopnosti a odbornost lékařů a sester stali jejich partnerem a aktivně spolupracovali při své léčbě. Nemocnice zajišťuje 24 hodinový provoz včetně dalších nadstandardních a doplňkových služeb. Změny realizované v posledních letech ve všech oblastech učinily z nemocnice respektované, kvalitní a vyhledávané zdravotnické zařízení v regionu.www.nemostrov.cz

Aplikace Spirálového managementu ve zdravotnictvi

Nemocnice Sokolov je od 1. 1. 2011 řízena a spravována společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. Cílem provozovatele nemocnice je především zajistit takovou odbornou kvalitu služeb, která spolu s příjemným prostředím a profesionálním personálem uspokojí v maximální možné míře požadavky klientů. Kvalitně poskytnutá služba, vycházení z individuálních potřeb klienta, klientský přístup, jsou základními hodnotami nemocnice. Vycházíme z individuálních potřeb klienta, z úcty k životu, respektujeme důstojnost a lidská práva každého jedince. Zdravotní péči poskytujeme na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně prohlubujeme, v souladu s platnou legislativou. Při poskytování zdravotní péče se snažíme docílit vztahu založeného na důvěře a vnímáme odpovědnost vůči těm, kteří nám důvěru dali. Nemocnice reaguje na aktuální požadavky klientů, zdravotních pojišťoven a regionu s cílem zajistit klientům kvalitní odbornou a komplexní péči. Nemocnice má za sebou několik úspěšně dokončených projektů, zaměřených na modernizaci zařízení, zvyšování kvalifikace personálu, pořízení a uplatňování nových technologií a postupů. Další projekty v těchto oblastech jsou zahájené a v tomto trendu i nadále nemocnice bude dlouhodobě pokračovat. www.nemosok.cz

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

Aplikace Spirálového managementu ve zdravotnictviLze jen stěží uvěřit, že krnovská nemocnice oslavila v srpnu 2012 své již stoleté výročí vzniku. Její uvedení do provozu znamenalo výrazný pokrok v poskytování zdravotní péče nejen pro město a jeho okolí, nýbrž i pro celý region. Od svého vzniku až po dnešní dny byla svědkem osudů mnoha generací, často od jejich zrodu až po dožití… (Petr Jollet). Kvalitní manažerské řízení nemocnice se dále rozvíjí při ověřování principů Spirálového managementu. Moderní léčba a moderní management mají společné principy a stejný cíl – zdravého a spokojeného „zákazníka“, tj. pacienta a zaměstnance. Dynamika interních inovací, procesní přístup a podpora růstu autonomie nemocničního oddělení patří mezi hlavní oblasti projektu ESF Nemocnice s úsměvem, který zde pilotně probíhá.

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Aplikace Spirálového managementu ve zdravotnictviJe jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením na území města Havířova. Zajišťuje zdravotní péči pro přibližně 100 000 obyvatel. V poslední období se zasloužila o odhalení metanolové aféry. Aktivní přístup lékařů a zdravotnického personálu zachránil desítky životů. Kvalitní manažerské řízení nemocnice se dále rozvíjí při ověřování principů Spirálového managementu. Moderní léčba a moderní management mají společné principy a stejný cíl – zdravého a spokojeného „zákazníka“, tj. pacienta a zaměstnance. Dynamika interních inovací, procesní přístup a podpora růstu autonomie nemocničního oddělení patří mezi hlavní oblasti projektu ESF Nemocnice s úsměvem, který zde pilotně probíhá.