Obchod

Jednota, s.d. České Budějovice

Aplikace Spirálového managementuSoutěží o svou pozici s předními evropskými konkurenty v oblasti maloobchodního prodeje potravin. Její prodejní sítě TERNO a TREFA patří, především v Jižních Čechách, k oblíbeným obchodům. Nový způsob řízení na principech Spirálového managementu vytváří kulturu spolupodnikatelů na procesech, které jsou organizovány v procesní organizační síti. Samozřejmostí leaderovského přístupu je vytváření prostředí velkorysé spolupráce v celé firmě. Dynamika interních inovací zajišťuje růst i v období recese.

Terno Slovensko

Aplikace Spirálového managementuTERNO Slovensko je jedním z největších maloobchodních řetězců na Slovensku. Patří mezi velké zaměstnavatele regionu. Leaderovský přístup managementu vedl k aplikaci Spirálového managementu a procesního řízení. Procesní organizace zajišťuje transparentní systém delegování a podpory prodejní sítě. Moderní způsob řízení firmy dává předpoklady pro dlouhodobou úspěšnost i v období zvýšené konkurence trhu.