Ohlasy z firem

OHLASY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE MBE MANKA OPEN

Za hlavní přínos semináře a diskusního večera považuji:

 • Velmi mne zaujalo praktické uplatnění „učení“ Spirálového managementu ve firmě BORCAD.
  Přínosem je nový pohled na instituci, ve které pracuji, na základě sdělených a vysvětlených pojmů. Důležité bylo mé uvědomění, že nezměním externí vlivy prostředí, musím hledat nové způsoby, jak se můžeme adaptovat.
  (Mgr. Lenka Gutová, MBA – Ústřední vojenská nemocnice Praha, náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče)
 • Výborná byla praktická ukázka toho, co jsme na semináři slyšeli, při prezentaci firmy BORCAD.
  Seminář mne velmi inspiroval a vedl u mne k zamyšlení nad vlastní prací, což hodnotím velmi pozitivně.
  (Ing. Lenka Kejmarová, MBA – Ústřední vojenská nemocnice Praha, náměstek ředitele pro obchod a realizaci investic)
 • Za hlavní přínos semináře považuji vysvětlení principů Spirálového managementu a pochopení faktorů, které ovlivňují dlouhodobou úspěšnost a směřování firmy.
  Líbilo se mi propojení „teorie“ s praktickým uplatněním ve firmě BORCAD.
  (Januš Szkuta, MBA – ŽDB DRÁTOVNA a.s., výkonný ředitel)
 • Přínosem semináře byla heterogenní / pestrá skupina účastníků, která se výborně vzájemně inspirovala.
  Hodnotím precizně zpracované materiály a jejich perfektní prezentaci.
  (Mgr. Šárka Hermanová – TATRA TRUCKS a.s., Senior HR business partner)
 • Na semináři oceňuji, že mi umožnil náhled do nitra firmy jinýma očima.
  Za velmi důležité považuji pochopení důležitosti sociální energie/sociálního kapitálu ve firmě.
  Získala jsem nové znalosti a víru v jejich úspěšnou aplikaci pro rozvoj firmy (viz. firma BORCAD).
  Když se chce, všechno jde :-).
  (Renáta Peřinková, DiS. – Olivova dětská léčebna, o.p.s., vrchní sestra)
 • Za hlavní přínos semináře považuji přiblížení názvu Spirálový management pro reálnou aplikaci. Zaujala mě témata fraktální firma a význam atraktoru. Věřím, že Spirálový management je jediná cesta. Přišel jsem bez představy co to je, odcházím s tušením :-).
  (Ing. Rastislav Rusič, generální ředitel, PSP Group a.s.)
 • Zaujal mě klíčový parametr – energetizace lidí, sociální kapitál. Systematický a komplexní pohled na strategické řízení firmy, na vnitřní logiku příčin a následků a na metody, jak ovlivnit interní procesy a energii lidí v prospěch úspěchu firmy.
  (Ing. Katarína Veselá, HR manager, PSP Group, a.s.)
 • Za hlavní přínos semináře považuji aplikace a rozvoj „západních“ metodik a nástrojů managementu na „Československé“ podnikové prostředí. Líbí se mi komplexnost Spirálového managementu, jeho interdisciplinarita. Je to „rukojeť“ i pro krizové řízení.
  (Alexandr Jernek, M.Sc., ředitel pro obchodní rozvoj, MZ Liberec a.s.)
 • Velkým přínosem pro mne bylo zjišťování stavu potenciálu v organizaci. Jak je důležitá práce se sociální energií. Navenek může být firma fungující, ale vnitřek může být jiný. Utvrzení si svých vlastních technik a pocitů.
  (Ing. Markéta Soukupová, personální ředitel, JEDNOTA České Budějovice, s.d.)
 • Za hlavní přínos semináře považuji vhled do priorit řízení a koncentrace na sociální energii. Čím vyšší pozice, tím větší práce s lidmi.
  (doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel nemocnice, Fakultní nemocnice Olomouc)
 • Získal som nový pohľad na hodnotenie procesov, možnost zlepšovania prostrednictvom Špirálového manažmentu (cez sociálnu energiu firmy). Tento pohľad určite využijem pri svojej novej praci v ramci UNEX a.s..
  (Ing. Peter Dimun, výkonný ředitel, UNEX a.s., Snina)
 • Rád bych Vám poděkoval za velmi zajímavý seminář MANAŽER EXCELENCE OPEN – SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT. Při společné diskusi s kolegy jsme se shodli, že pro nás byla účast na semináři a Vaše prezentace velmi poučná a přínosná. Přeji Vám a Vašemu týmu HSG Opava hodně úspěchů ve Vaší, dle mého názoru, velmi přínosné, potřebné a inspirující činnosti šíření myšlenek, idejí a principů Spirálového managementu.
  Naše Česká republika potřebuje dobré manažery a osoby ve vedoucích pozicích, a jsem přesvědčen, že toto je jedna z mála správných cest.
  (Radek Machula, jednatel, Wimex s.r.o., Náchod)
 • Za hlavní přínos semináře považuji nový pohled na firmu a spolupráci lidí ve firmě.
  Zaujalo mě, jak lze efektivně provádět hodnocení zaměstnanců na základě jednoduché a srozumitelné symboliky. Důležité pro mě bylo pochopení způsobů motivace a nezbytnosti inovovat interní potenciál firmy, jako základní předpoklad dlouhodobé úspěšnosti.
  Pochopil jsem, že vytváření přidané hodnoty je primárním požadavkem v podnikání.
  Děkuji za poutavý seminář, který probíhal v naprosto skvělé atmosféře, vše bylo perfektně připraveno.
  (Marek Hanzl, jednatel, Wimex s.r.o., Náchod)
 • Za hlavní přínos semináře považuji informace a pochopení Spirálového managementu. Pochopení a hlavně propojení  a zodpovědnost až k poslední uklízečce. Ještě jednou děkuji za všechny cenné rady a za úžasný přístup. Věřím, že jsme se neviděli naposledy.
  (Anna Havlovičová, provozní náměstkyně Nemocnice Sušice, NEMOS Group a.s., )
 • Spirálový management díky své analogii k živému organismu u mě způsobil, že manažerská věda se z teoretické roviny překlopila/přenesla do praktické, denně využitelné roviny. Manažerská věda se pomyslně zhmotnila a lze ji nyní uchopit. Velmi oceňuji získané informace a moc za ně děkuji!
  (Bc. Mikuláš Báča, vrchní sestraZdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, po. Brno)
 • Za hlavní přínos považuji rekapitulaci managementu, uvědomění si aktuálního „zdravotního“ stavu organizace, jako podklad pro další rozvoj i pro vlastní styl řízení, včetně způsobu spolupráce jak s TOP manažery, tak i nižším managementem.
  (Ing. Věra Prousková, MBA, ředitelka a předsedkyně představenstva, Vsetínské nemocnice a.s., )
 • Velmi dobré diskuzní fórum. Diskuze se zástupci různých firem, porovnání svého přístupu a přístupu ostatních.
  Zaujala mě názorná ukázka aplikace Spirálového managementu a prezentace výkonného ředitele firmy BORCAD.
  (Ing. Jaroslav Šulc, provozní ředitel, MZ Liberec a.s.)
 • Za hlavní přínos semináře a diskuze považuji jiný pohled na manažerské vzdělávání.
  (Ing. Jaromír Kohut, ředitel, TS a.s., F-M)
 • Za hlavní přínos semináře považuji vysvětlení řady principů Spirálového managementu a analytický přístup k řešení problémů a situací. Zaujal mě způsob nalézání příčin a doporučování řešení. Přínosné byly praktické ukázky a příklady z praxe. Zajímavé bylo vystoupení výkonného ředitele firmy BORCAD, jako fungující příklad aplikace Spirálového managementu.
  (Mgr. Jaroslav Lhoťan, personální náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc)
 • Oceňuji vysvětlení základních principů Spirálového managementu jako uceleného systému řízení. Pochopil jsem důležitost sociální energie. Zaujaly mě příklady z praxe firmy BORCAD při identifikaci úzkých míst procesů (rajčatový den) a důraz na sebehodnocení manažerů při kvartálních hodnotících pohovorech.
  (Ing. Radek Škrobánek, obchodní manažer, MSV elektronika s.r.o., Studénka)
 • Oceňuji získání komplexního pohledu na řízení firmy přes ukázky z praxe. Zaujaly mě nové způsoby řízení. Uvědomil jsem si důležitost sociálního kapitálu versus dosahování maximálního zisku.
  (Ing. Ľuboš Kurčina, vedoucí controllingu, HERN s.r.o., Námestovo)
 • Získal jsem širší pohled na roli manažera. Objasnil jsem si významnost sociální energie pro dlouhodobou úspěšnost firmy. Zaujala mě diagnostika potenciálu úspěšnosti: sociálního a znalostního kapitálu firmy.
  (Ing. Igor Žúbor, vedoucí TPV, HERN s.r.o., Námestovo)
 • Získání dalšího pohledu na přístup k managementu lidí – paralela s přírodou, fungování lidského těla jako fungování organizace.
  (Ing. Pavel Vokoun, technický ředitel, MZ Liberec a.s.)
 • Chtěla bych moc poděkovat za excelentní povídání o tajích managementu. Tento seminář mi přinesl obrovské množství zajímavých informací a pro mě, přirovnání témat k lékařským tématům, je dokonalé. Získala jsem i navíc jistotu, že můj dosavadní přístup – asertivita, klid, respekt k podřízeným … je správná cesta. Pokud bych hledala odpověď na otázku – PŘÍNOS SEMINÁŘE – jednoznačně víra a obrovská chuť do mé nové práce. Děkuji moc za skvělé informace a výborný servis během semináře.
  (Romana Pochylá, vrchní sestra OÚ, ZZS JmK, p.o., Brno)
 • Na semináři bylo vše zcela srozumitelné. Potřeba aplikovat informace do prostředí vlastní firmy. Velice vysoká inspirace pro osobní život, včetně analogie firemního prostředí jako i vyšších celků.
  (Ing. Kamil Vyhlídal, jednatel Pars komponenty s.r.o., Studénka)
 • Velmi mne zaujala možnost zmapování stavu firmy, dále návod na zlepšení situace. Za hlavní přínos považuji uvědomění si velké role chtění, touhy – motivovat do stavu spolupodnikatel.
  (Ing. Milan Slamečka, ředitel obchodu a marketingu Gascontrol s.r.o., Havířov)
 • Děkuji za dva dny nabité informacemi. Velmi si považuji účasti odborníků z firem, které jsou špičkami v oboru – Ing. Seltenreicha (výkonný ředitel Borcad CZ, s.r.o.) a Ing. Brodského (OKD), (Bc. Martin Ohlídal, produktový manažer UNEX Slévárna s.r.o., Uničov)
 • Zaujal mne nový pohled na změnu přístupu k sociálnímu kapitálu. Doporučil bych tento seminář v kolektivu spolurozhodujících členů managementu nebo v řídící linii.
  (Josef Fusko, vedoucí provozu střediska Rudník, MZ Liberec a.s.)
 • Za hlavní přínos semináře považuji zcela nové informace a pohled na řízení a strategii firmy.
  (Bc. Vladimír Jarušek, hlavní sestra ZZS JmK, p.o., Brno)
 • Propojení kurzu s realitou a praxí ve firmě. Také pohled na manažerskou pozici a uvědomění si provázanosti jednotlivých procesů ve firmě, které musí pracovat jako jeden tým. Přínosem byly rovněž zkušenosti jednotlivých účastníků kurzu.
  (Ing. Petr Balhar, konstruktér, BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
 • Velké rozšíření znalostí ve způsobu vedení a řízení firmy. Zejména procesní řízení, entropie, strategie a motivace.
  (Petr Kropáček, ředitel MZ Slovakia s.r.o., Piešťany)
 • Za hlavní přínos považuji vše, týkající se motivace/energetizace. Dále téma spojené s entropií a oddělení operativy a tvořivosti ve firmě.
  (Ing. Pavlína Vrbová, personální ředitelka, Gumárny a.s. Zubří)
 • Za významný přínos pro mne je dobití vlastní energie na semináři. A uvědomění si změny přístupu k problematickým členům týmu a přechodu ze stylu boss na styl leader.
  (Ing. Pavel Škandera, vedoucí vývojových projektů, BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
 • Zaujalo mne přirovnání – analogie k živému systému. Dále možnost diagnostiky, měření jak na tom firma je a co je třeba změnit.
  (MUDr. Jana Kubalová, náměstek ředitele pro krizové řízení a vzdělávání, ZZS JmK p.o. Brno)
 • Seznámení s novým manažerským nástrojem
  (Bohuslav Lelek, vedoucí správního odboru, MZ Liberec a.s.)
 • Nové pojetí tématu, nový názor, myšlenky
  (Ing. Hana Janowská, ředitel regionu, ČP s.p., pob. Ostrava)
 • Doplnění získaných informací (teoretických znalostí) z předchozích kurzů. Oživení, že již realizované kroky v minulosti dělané na základě intuice bez předložitelné analýzy byly oprávněné a správné – viz. vývoj živé hmoty.
  (Ing. Miroslav Štěpán, obchodní ředitel regionu, ČP s.p., pob. Ostrava)
 • Inspirace, rozšíření pohledu na management
  (Ing. René Raszka, ředitel odboru v obchodním regionu, ČP s.p., pob. Ostrava)
 • Nové myšlenky a jiný pohled.
  (Ing. Vladimíra Gotthardová, provozní ředitel regionu, ČP s.p., pob. Ostrava)
 • Pojmenování vlastních pocitů (mých), v otázce kdo, co je dobrý manažer, management
  (Ing. Ondřej Stejskal, Ph.D., manažer projektů a vývoje, TOKOZ a.s. Žďár n. S.)
 • Vyváženost soft a hard metod řízení lidských zdrojů, historicky ověřené záležitosti
  (Petr Neuvirt, obchodní ředitel – zámky a kování, TOKOZ a.s. Žďár n. S.)
 • Hledání rovnováhy ve firemních procesech připodobněné k živým organismům. Hledání optima mezi popisem všech procesů, směrnicemi versus určitý prostor pro samostatné rozhodování
  (Ing. Miloš Mrva, finanční ředitel, TOKOZ a.s. Žďár n. S.
 • Seznámení se zajímavou filozofii. Spojení určitých zákonitostí, které můžu využít v pracovním i osobním životě.
  (Ing. Adam Honěk, konstruktér, Borcad, Fryčovice)
 • Seznámení se a uvědomění si problematiky vztahů a nástin řešení. Originální a názorné pojetí, přístup, práce s lidmi
  (MUDr. Martin Mucha, lékař výjezdové skupiny, ZZS JMK, p.o. Brno)
 • Schopnost oprostit se od ekonomického hodnocení nastínění a vysvětlení možnosti hodnocení na základě emocí.
  (Michal Kemler, DiS., UNEX a.s. Uničov, specialista)
 • První kontakt s teorií managementu
  (MUDr. René Mezulianík, lékař výjezdové skupiny ZZS JMK, p.o. Brno)
 • Manažerské dovednosti a pohled na přístup k zaměstnancům – jako firma – živý organismus !!!! . Jak měřit úspěšnost firmy na základu ENTROPIE. Základním úspěchem jsou lidi a jejich ENERGIE.
  (Ing. David Otruba, výrobní ředitel BORCAD CZ s.r.o., Fryčovice)
 • V minulosti jsem měl možnost prostudovat materiály k MANEX I, II i Manex excelent. Živý výklad jednoznačně pomohl uvědomit si některé souvislosti a pomohl vysvětlit některé grafy, výpočty, …
  (Zdeněk Rotrekl, vedoucí výrobního provozu, UNEX a.s., Uničov)