Průmysl

BORCAD cz – výrobce zdravotní techniky a sedadel pro železnici

Aplikace Spirálového managementu ve firmě BORCADFirma BORCAD patří mezi strojírenské, středně velké inovativní firmy. Jejich výrobky patří ke světové špičce. Vůdcovství majitele a nadšený kolektiv spolupracovníků vytvořil unikátní systém procesního řízení na principech Spirálového managementu. Firma stále pokračuje v dalších aplikacích Spirálového managementu, s cílem dosáhnout I. ligové úspěšnosti.

ISOTRA – stínicí technika

Aplikace Spirálového managementu ve firmě ISOTRAISOTRA je větší česká firma, založená na inovativním přístupu k výrobkům i systému řízení firmy. Aplikace principů Spirálového managementu umožnila zprůhlednit systém řízení firemních procesů a založit dynamický systém interních inovací. Moderní organizace práce umožňuje vytvářet kvalitní konkurenceschopné výrobky.

OKD – Ostravsko-karvinské doly

Aplikace Spirálového managementu ve firmě OKDOstravsko – karvinské doly jsou velkým zaměstnavatelem v oblasti hlubinné těžby uhlí. Hornictví dnes patří mezi vyspělé průmyslové odvětví, využívající moderní průmyslové a informační technologie. Vysoké nároky přírodního prostředí, ale také zákazníků a konkurence, nutí firmu hledat vnitřní rezervy v kreativitě svých zaměstnanců. Spirálový management je aplikován v oblasti interních inovací. Leaderovské řízení tvořivosti lidí se stává součástí manažerské práce. Týmové inovace mají zásadní přínosy pro ekonomiku firmy.