Ing. Stanislav Häuser, CSc.

Konzultant Spirálového managementu, ředitel SILMA HSG

Stanislav Häuser se od roku 1993 stal přítelem a partnerem Andreje Kopčaje v poradenském konsorciu SILMA. Společně 20 let ověřovali principy Spirálového managementu v manažerské praxi firem, organizací a nemocnic. Dlouhodobé zkušenosti z vlastní firemní manažerské praxe, umožňují Stanislavu Häuserovi chápat problémy a potřeby manažerů a dosahovat vysokého přijetí a aplikovatelnosti principů Spirálového managementu v praxi.

Výuka Spirálového managementu na vysokých školách, kterou Stanislav Häuser realizuje, umožňuje studentům – budoucím manažerům pochopit principy Spirálového managementu a propojit své znalosti z jiných předmětů pro manažerskou praxi 21. století.

Poradenská firma HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o. (SILMA HSG), kterou Stanislav Häuser založil, vyvinula unikátní systém transformačních projektů MANEX PRAKTIK. Koučujeme manažerské týmy v poznání principů Spirálového managementu a v praktické aplikaci manažerských dovedností při osvojování strategických principů dlouhodobé úspěšnosti.

Naši klienti při aplikaci Spirálového managementu dlouhodobě dosahují vynikajících manažerských i obchodních výsledků v oblasti svého působení. Manažeři oceňují komplexnost, univerzálnost a praktickou aplikovatelnost transformačních projektů Spirálového managementu v praxi. Konzultantský tým pod vedením Stanislava Häusera prokázal schopnost aplikovat Spirálový management v prostředí průmyslových firem, obchodních společností a nemocnic v České a Slovenské republice.