Ing. Andrej Kopčaj, CSc.

* 26. 4. 1943
+ 11. 12. 2012

Autor knih:

  • Košatění bohatství
  • Řízení proudu změn
  • Spirálový management

Na počátku 90. let Andrej Kopčaj založil poradenské konsorcium SILMA GROUP, jehož součástí, od r. 1993, byla poradenská firma HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

Stanislav Häuser byl po 20 let přítelem, partnerem a spolupracovníkem při tvorbě a ověřování Spirálového managementu v praxi – MANEX PRAKTIK.

Knihy Andreje Kopčaje vycházejí z ověřených zkušeností u společných českých a slovenských klientů. Knihy se tak staly nejen teoretickou učebnicí managementu, ale především praktickým návodem pro transformaci řízení dlouhodobé úspěšnosti firem, nemocnic a organizací.

Manažeři oceňují nový pohled na management, komplexnost principů Spirálového managementu a možnost diagnostiky doposud obtížně měřitelných parametrů potenciálu úspěšnosti firmy (stav sociálního kapitálu, dynamiku HRR – Human Resource Ratio, kvalitu vztahů, strategie stimulace a motivace, dosaženou úroveň firemní kultury, celkový potenciál firemních procesů a jejich úzká místa,…).

Ucelená komplexní diagnóza firemního potenciálu a její zobrazení na Mapě úspěšnosti, umožňuje identifikovat stávající konkurenční pozici a volit manažerskou interní strategii na cestě k excelenci, dlouhodobému úspěchu firmy.

MANEX PRAKTIK je souborem workshopů a tréninků manažerských znalostí a dovedností leadershipu, procesního řízení a řízení interních inovací, které podle diagnostikovaného stavu firmy a ambicí managementu podporují dlouhodobý růst firem.

Úspěch řady našich klientů prokazuje správnost a praktičnost Spirálového managementu.