Manažer Excelence Open
Strategie úspěchu

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

Jak řídit dlouhodobou úspěšnost firmy?

více

FIRMA INOVACE

FIRMA INOVACE

Jak předcházet ztrátě konkurenčnosti?

více

FRAKTÁLNÍ FIRMA

FRAKTÁLNÍ FIRMA

Jak odstranit nestabilitu provozu?

více

FIREMNÍ KULTURA

FIREMNÍ KULTURA

Jak měnit firemní kulturu?

více

Úspěšný klient

Ivan Boruta majitel úspěšné firmy BORCAD majitel úspěšné firmy BORCAD Ing. Ivan Boruta

Firma BORCAD je významnou evropskou firmou, držitelem řady ocenění za kvalitu produktů. Ivan BORUTA patří mezi naše velmi úspěšné klienty.Poskytujeme strategické transformační poradenství, koučování transformace, vzdělávání, holistickou diagnostiku potenciálu firmy (diagnostika). Zavádíme Spirálový management do manažerské praxe firem, organizací a nemocnic. Aplikace Spirálového managementu přinášejí firmám zásadní zvýšení konkurenčnosti, motivace spolupracovníků a výrazné ekonomické efekty. Poradenství je určeno majitelům firem, ředitelům, vrcholovému managementu, ale i všem ostatním manažerům a zaměstnancům.

Spirálový management vychází z principů řízení dlouhodobé úspěšnosti (excelence) živých systémů. Semináře MANEX, jsou základem pro pochopení principů dlouhodobého úspěchu živých systémů. Účastníci si osvojí principy Spirálového managementu v manažerské terminologii.

Diagnostika firemní kultury a firemních procesů je součástí semináře Spirálový management. Zpracujeme diagnostickou zprávu o úrovni konkurenčního potenciálu firmy (sociální a znalostní kapitál firmy) a doporučujeme transformační strategii dalšího rozvoje firmy.

Diagnostika potenciálu úspěšnosti firmy - poznání a ocenění potenciálu firmy patří mezi základní předpoklady úspěšné akvizice a dalšího rozvoje firmy.

Holistické posouzení sociálního a znalostního kapitálu firmy umožňuje komplexně identifikovat pravděpodobnost úspěchu v konkurenční soutěži.

Pro naše klienty připravíme diagnostiku úrovně a dynamiky firemního potenciálu. Zhodnotíme slabá místa v řízení lidí, stanovíme úzká místa a úroveň konkurenčnosti firemních znalostí a procesů. Navrhneme transformační strategii rozvoje pro dosažení strategických záměrů společnosti.

MANEX PRAKTIK jsou transformační projekty, které realizujeme formou zážitkových workshopů a koučování manažerských týmů pro zvládnutí praxe Spirálového managementu.

Firma Inovace je transformační projekt podle principů knihy Andreje Kopčaje Řízení proudu změn. Transformace spočívá ve vytvoření motivujícího kreativního prostředí, inovační struktury a inovačního systému – proudu inovací (Innovation flow), který zásadním způsobem zvyšuje inovační dynamiku potenciálu firmy. Ve Firmě Inovace aplikujeme principy kontinuálního zdokonalování (malé změny) - KAIZEN, TQM a diskontinuálního zdokonalování (skokové změny) - Redesign, Reengineering, Redefining.

Fraktální firma je transformační projekt Spirálového managementu zaměřený na procesní řízení a ploché síťové struktury (Networking). Realizace přináší významné snížení poruchovosti (entropie) práce a zvyšuje stabilitu pracovních toků (Workflow). Síťové uspořádání umožňuje rychlou diagnostiku příčin nestability. Fraktální firma je základním předpokladem transformace na vyšší úroveň uspořádanosti (komplexita) – konkurenceschopnosti.

Firemní kultura je transformační projekt zaměřený na kultivaci sociální energie (Emotional flow) a postoje, znalosti a dovednosti manažera především v oblasti vytváření motivující komplexní strategie (Strategy flow), možnosti seberealizace a kvality života spolupracovníků. Leadership je synonymem kooperativního manažerského stylu, který vytváří podněcující inovační prostředí a pozitivní napětí pro společné směřování firmy. Učíme manažery koučování spolupracovníků při vtahování do interních inovací, zlepšování vztahu k práci, týmové spolupráci, koučování inovačních projektů, koučování emoční inteligence (EQ) – sebepoznání, poznávání druhých, komunikaci, asertivitu, vyjednávání, hodnocení spolupracovníků, použití motivačních (energetizačních) strategií. Koučování, základ leadrovského stylu v duchu Spirálového managementu, mění firemní kulturu.

Transformační projekty Spirálového managementu umožňují našim klientům dosahovat dlouhodobě vynikajících výsledků. Více informací...